Βρυσοχώρι

Βίντεο αρχείο

Ήταν ο δικός μας πόλεμος

Το ντοκιμαντέρ αυτό εξιστορεί τα γεγονότα έτσι όπως τα έζησε ο κος Γιώργος Οικονόμου από το χωριό Βρυσοχώρι, κατά την εισβολή των Ιταλικών δυνάμεων στον πόλεμο του 1940. Συγκλονιστική αφήγηση των γεγονότων εκείνης της περιόδου που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Κόνιτσας και τα χωρία πέριξ της επαρχία της, από έναν πολεμιστή, από έναν Έλληνα στρατιώτη, που έδωσε τα πάντα για να μην πατήσει στην Ελλάδα το πόδι κανενός ξένου κατακτητή.

Να σημειώσουμε ότι η αφήγηση είναι της Μαργαρίτας Σαμπάνη, η μουσική του Πλάτων Ανδριτσάκη, και η σκηνοθεσία του Άγγελου Κοβότσου.

Ήταν ο δικός μας πόλεμος (Ι)
Ήταν ο δικός μας πόλεμος (ΙΙ)
Ήταν ο δικός μας πόλεμος (ΙΙΙ)