Βρυσοχώρι

Δραστηριότητες

 • Ο ΜΟΣΒ εκδίδει από τον Ιανουάριο του 1993 την εφημερίδα 'Τα Νέα του Βρυσοχωρίου'. Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε τριμηνιαία βάση και διανέμεται σε 1000 αντίτυπα στα 5 σημεία του ορίζοντα.
 • Έκδοση ατζέντας με ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες και διευθύνσεις των απανταχού Βρυσοχωριτών.
 • εμπλουτισμός του κεντρικού ποταμού με πέστροφα.
 • Οργάνωση χώρου κατασκήνωσης των επισκεπτών του χωριού.
 • Διαμόρφωση πλατειών
 • Επισκευή και αποκατάσταση των ζημιών στις βρύσες του χωριού
 • Ταφή απορριμάτων στη χωματερή της Παναγίας.
 • Συγκρότηση ερανικής επιτροπής για τη διάσωση της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους.
 • Επισήμανση προς την 3η ΔΕΚΕ των σημείων, όπου πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες χιλιομετρικών απόστασεων από το Βρυσοχώρι.
 • Διοργάνωση α) ετήσιου χορού στα Γιάννενα, β) ανταμώματος στην Αλεξάνδρεια, γ) Ανταμώματος στην Αθήνα.
 • Καθιέρωση της γιορτής της πίττας στην ετήσια εκδή­λωση το πρώτο Σάββατο μετά το Δεκαπενταύγουστο,
 • Ανάληψη της εκμετάλλευσης των βοσκοτόπων.
 • Οργάνωση τουριστικών εκδρομών για τους Βρυσοχω­ρίτες.
 • Προγραμματισμός φυσιολατρικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι και εθελοντική προσφορά προσωπικής εργασίας,
 • Οργάνωση τουριστικών εκδρομών για τους Βρυσοχω­ρίτες.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Επισκευή της αίθουσας του μουσείου του Συλλόγου
 • Ανακατασκευή της στέγης του Σχολείου.
 • Δραστηριότητες χορευτικών ομίλων.
 • Ο ΜΟΣΒ για τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου, των συγχωριανών και των συνανθρώπων γενικότερα, λειτουργεί από τις 11.12.1992 τράπεζα αίματος στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο όνομα Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου.

  Τα μέλη του Συλλόγου, οι ξενιτεμένοι Βρυσοχωρίτες και οι φίλοι που θέλουν να ενισχύσουν την ανθρωπιστική αυτή προσπάθεια, μπορούν να δώσουν αίμα σε οποιοδήποτε αιμοδοτικό κέντρο της χώρας, στο όνομα της Τράπεζας του Συλλόγου.

  Για την ανάληψη οποιασδήποτε ποσότητας αίματος από την Τράπεζα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.