Βρυσοχώρι

Μερικές από τις εκκλησιές του χωρίου

Βρυσοχώρι
Ο Άγιος Δημήτριος στο κέντρο του χωριού.
Βρυσοχώρι
Άγιος Χαράλαμπος.
Βρυσοχώρι
Αποψη τέμπλου σε εκκλησία του χωριού.
Βρυσοχώρι
Άγιος Χαράλαμπος.