Βρυσοχώρι

Πρόσβαση

Στο Βρυσοχώρι μπορεί κάποιος να φτάσει μέσω των παρακάτω διαδρομών.

Από τα Ιωάννινα (76χλμ), ακολουθώντας την Εθνική οδό Ιωαννίνων Κόνιτσας, στρίβωντας στο 19ο χλμ δεξιά στο χωριό Μεταμόρφωση (Καρυές) και συνεχίζοντας διαδοχικά τα τη διαδρομή,
Βραδέτο, Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι, Ηλιοχώρι, Βρυσοχώρι.

Από την Κόνιτσα,
- ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο Κόνιτσας – Διστράτου, περνώντας το χωριό Ελεύθερο και στρίβοντας στο Παλιοσέλι δεξιά για τη γέφυρα Αώου ακολουθώντας την Εθνική οδό Ιωαννίνων Κόνιτσας, στρίβωντας στο 19ο χλμ αριστερά στο χωριό Μεταμόρφωση (Καρυές) ) και συνεχίζοντας διαδοχικά τα τη διαδρομή, Βραδέτο, Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι, Ηλιοχώρι, Βρυσοχώρι.

Από τα Γρεβενά, ακολουθώντας τη σήμανση για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και στη συνέχεια τη διαδρομή, Δίστρατο, Άρματα, Πάδες και στρίβοντας στο Παλιοσέλι αριστερά για τη γέφυρα Αώου

Βραδέτο, Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι, Ηλιοχώρι, Βρυσοχώρι.