Βρυσοχώρι

Τεύχη εφημερίδας

Ο ΜΟΣΒ εκδίδει από τον Ιανουάριο του 1993 την εφημερίδα 'Τα Νέα του Βρυσοχωρίου'.

Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε τριμηνιαία βάση και διανέμεται σε 1000 αντίτυπα στα 5 σημεία του ορίζοντα.