Βρυσοχώρι

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πουποβίνης Ευθύμιος του Ιωάννου - Πρόεδρος (τηλ. 2651064927, κιν. 6979322848)
  • Κυράτσης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος
  • Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία - Γραμματέας (κιν. 6942653893)
  • Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου Βασιλική - Ταμίας (κιν. 6947042559)
  • Οικονόμου Ευτυχία - Μέλος