Βρυσοχώρι

Ευεργέτες

Οι ευεργέτες του χωριού

Χρήστος Αθ. Αθανασιάδης, Βρυσοχώρι 1835 - Λάρισα 1915.

Χρήστος Αθ. Αθανασιάδης,
Βρυσοχώρι 1835 - Λάρισα 1915.

Ο μεγάλος ευεργέτης του χωριού. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Με ιδιόχειρη διαθήκη του κληροδότησε στην κοινότητα Λεσινίτσας-Βρυσοχώρι "εν μαγαζίον μετά του συνεχόμενου κλίβανου"...με σκοπό "η κοινότης να μεριμνήσει δι' ανωτέρων εκπαίδευσιν των νέων εκείνων, οίτινες δείκ νυται ζήλου έχοντες προς ανωτέρας σπουδάς".

Γεώργιος Στ. Γκαράνης

Γεώργιος Στ. Γκαράνης,
1895 - 1978

'Ο μεγάλος πατριδολάτρης'. Ήταν Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου. Διέθεσε χρήματα για κοινοφελή έργα στο χωριό.

Σταματία Βενέτη - Ασημακοπούλου - Πατέρα, Βρυσοχώρι 1918 - Υπάτη 1976

Σταματία Βενέτη - Ασημακοπούλου - Πατέρα,
Βρυσοχώρι 1918 - Υπάτη 1976

Νοσοκόμος στο ΙΚΑ Λάρισας. Με το χρηματικό ποσό που άφησε επισκευάστηκε η αίθουσα του ΜΟΣΒ που φέρει το όνομά της.

Γεώργιος Στ. Γκαράνης

Νίκος Κ. Παντίσης,
1907 - 1997

Δικηγόρος. Ευεργέτησε την κοινότητα Βρυσοχωρίου προσφέροντας τις νομικές του γνώσεις και υπηρεσίες πολλές φορές. Με τη διαθήκη του διέθεσε χρήματα για κοινοφελή έργα. Η κοινότητα Βρυσοχωρίου, ευγνωμονούσα, ονόμασε μία αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος σε αίθουσα Νικολάου Παντίση.