Βρυσοχώρι

Το Βήμα: Αποδράσεις στην άλλη Ελλάδα

Βρυσοχώρι: Ισως το ωραιότερο μέρος που υπάρχει στην Ελλάδα, χτισμένο στους πρόποδες της αλπικής Τσούκα-Ρόσσας.
[εφημερίδα Το Βήμα: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 1998 - Αρ. Φύλλου 12510, Ταξίδια]