Βρυσοχώρι

Α. Γιολδάσης - Ζωγράφος

..... Σαν τελευταία εικόνα κρατάμε αυτήν από την πλατεία του Βρυσοχωρίου. Απέναντί μας ολόκληρο το πανόραμα των κορυφών της Γκαμήλας με τις τεράστιες ορθοπλαγιές να εκτοξεύονται στα ύψη. Ένα από τα εντυπωσιακότερα θεάματα που προσφέρονται στα μάτια του ανθρώπου.