Βρυσοχώρι

Εγκυκλ. Πυρσός, εκδ.1928

Χωριό εξαιρετικού κάλους με εξαιρετικές προοπτικές για ανάπτυξη ορειβασίας, χιονοδρομιών και αναριχήσεων