Βρυσοχώρι

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πουποβίνης Ευθύμιος του Ιωάννου - Πρόεδρος (τηλ. 2651064927, κιν. 6979322848)
  • Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου Βασιλική - Αντιπρόεδρος (κιν. 6947042559)
  • Δημητράκης Αθανάσιος του Αναστασίου - Γραμματέας (κιν. 6946317507)
  • Τσιομίδης Κων/νος του Νικολάου - Ταμίας (κιν. 6979334373)
  • Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία - Έφορας εκδηλώσεων και ορειβασίας (κιν. 6942653893)